Kst Dynamo Krpeľany - Klub slovenských turistov
ak sa na ceste potkneš, je to len znak toho že kráčaš...

Turistika v obci Krpeľany

História

Organizovaná turistika v obci Krpeľany začala dňa 16.1. 1979, kedy na výročnej členskej schôdzi Telovýchovnej jednoty Dynamo bol založený turistický oddiel. Jeho činnosť bola zväčša orientovaná len na organizovanie výstupov na Kopu, ktoré sa tradične konali každý rok v poslednú májovú nedeľu.

TOM - Výstup na Šíp (13.8.1981) TOM - Výstup na Šíp (13.8.1981)

1. ročník Výstupu na Maguru 1. ročník Výstupu na Maguru

Lyžiarske preteky (Pohanovo) Lyžiarske preteky (Pohanovo)

Na výročnej členskej schôdzi tohto oddielu dňa 3.2. 2001 bol založený Odbor Klubu slovenských turistov Dynamo Krpeľany. Klub sa odtrhol od TJ a začal pôsobiť ako samostatný právny subjekt. Klub sa regionálne pričlenil do Klubu slovenských turistov-Turiec Martin.

Poslaním tohto klubu je zapojiť do turistiky všetky vekové kategórie, celé rodiny, ale hlavne mládež, ktorú učí pohybovať sa v prírode, vnímať jej krásu a ochraňovať ju.

Zloženie členskej základne v roku 2007

V roku 2007 bolo v klube registrovaných 89 turistov, nielen z obce Krpeľany, ale aj zo širokého okolia v tomto zložení :

 • Krpeľany - 64 turistov
 • Nolčovo - 4 turisti
 • Turany - 6 turistov
 • Sučany - 3 turisti
 • Turč. Kľačany - 1 turistka
 • Vrútky - 3 turisti
 • Martin - 6 turistov
 • Rojkov - 1 turista
 • Ostrava - 1 turista

Turistické podujatia v roku 2007.

Turistická činnosť klubu sa riadila podľa Kalendára turistických podujatí na rok 2007. Z 27 plánovaných podujatí sa uskutočnilo 25. Boli uskutočnené turistické túry v týchto pohoriach:

 • Veľká Fatra - 8 túr
 • Malá Fatra - 3 túry
 • Chočské vrchy - 1 túra
 • Západné Tatry - 2 túry
 • Vysoké Tatry - 1 túra
 • Nízke Tatry - 1 túra
 • Poľské Tatry - 1 túra
 • Štiavnické vrchy - 1 túra
 • Šípska Fatra - 1 túra
 • Lúčanská Malá Fatra - 1 túra

Okrem týchto podujatí členovia klubu sa zúčastňovali individuálne podujatí organizovaných iným i klubmi.

Do vzdialenejších pohorí bolo uskutočnených 6 autobusových zájazdov.

Okrem pešej turistiky klub zorganizoval v poradí už 9. ročník cyklotúry „100 km Okolo Malej Fatry“ na trase Krpeľany-Strečno-Terchová-Zázrivá-Párnica-Kraľovany-Krpeľany. Tento okruh absolvovalo v r. 2007 viac ako 70 cykloturistov.