Kst Dynamo Krpeľany - Klub slovenských turistov
ak sa na ceste potkneš, je to len znak toho že kráčaš...

Rok prameňov a čistých studničiek

Výbor klubu vyhlásil rok 2007 ako „Rok prameňov a čistých studničiek“. V rámci tejto akcie upriamil pozornosť svojich členov na vyčistenie horských prameňov a osadenie válovov v katastri obce.

Na turistickej základni v Tiešňave bolo vyrobených celkom 5 válovov. Válovy vyrobili majstri Ján Skonc, Milan Volna st. a Vladimír Milan.

Vyrobené válovy boli osadené v týchto lokalitách:

 • Turistická základňa v Tiešňave - 2 válovy :

  Nakoľko nad základňou sa nenachádza prameň a tým sa nedal využiť samospád, prívod vody do válovov bol zabezpečený cez vodný trkač. Toto zariadenie pracuje na princípe vodného rázu, ktorý vzniká v potrubí s prúdiacou vodou pri prudkom uzavretí. Náhlym nárastom tlaku sa voda dopravuje do vyššie položeného miesta ako je spád, na ktorom trkač pracuje. Spád do trkača je cca 2,5 m a výtlak od trkača po válovy je cca 10,0 m. Zariadenie pracuje bez elektrickej energie.

  Zariadenie bolo dané do prevádzky na Veľký piatok dňa 6.4. 2007.

  Celkové náklady na nákup trkača, tlakových hadíc a iného materiálu predstavujú čiastku viac ako 20 000,- Sk.

 • Lúka pod Kopou – 1 válov:

  Je osadený na žltej značke asi 200 m pod vrcholom Kopy.

 • Ľubochnianske sedlo /Fatra/ - 1 válov:

  Je osadený asi 150 m od sedla.

 • Poľana - 1 válov:

  Je osadený na žltej značke si 100 m nad zvažnicou na Poľane.