Kst Dynamo Krpeľany - Klub slovenských turistov
ak sa na ceste potkneš, je to len znak toho že kráčaš...

Orgány klubu a kontakty

Odbor Klubu slovenských turistov Dynamo, 038 54 Krpeľany

výbor:
Ondrej Bače predseda
mobil: 0918 430 058
Vladimír Klobučník podpredseda
Vladimír Kmeť člen výboru
revízna komisia:
Ivan Čop predseda
Ivan Vaňko člen
Jaroslav Vaňko člen