Kst Dynamo Krpeľany - Klub slovenských turistov
ak sa na ceste potkneš, je to len znak toho že kráčaš...

Kst Dynamo Krpeľany

Vážení priatelia, priateľky, priaznivci turistiky,
srdečne Vás vítame na našej internetovej stránke. Poslaním tejto stránky je prezentovať doterajšiu činnosť nášho klubu, prostredníctvom fotografií Vám ukázať čo sme na jednotlivých túrach videli a pozvať Vás s nami do prírody.
    Pevne veríme, že sa Vám naša stránka bude páčiť a že sa v budúcnosti pripojíte medzi nás, aby sme spoločne spoznávali krásy našej slovenskej prírody.

Výbor KST Krpeľany

Novinky a aktuality

 • Dňa 5.9. 2015 sa uskutoční Výstup na PUSTÝ HRAD (Zvolen)
  Tento 23. ročník sa uskutoční v rámci Projektu „ Štúrov Zvolen“ a absolvujeme ho s družobným KST Pustý hrad Zvolen, ktorý nás na uvedené podujatie pozval. Podujatie organizuje mesto Zvolen.

  Odchod zájazdového autobusu:
  * od nástenky KST Krpeľany : o 5,15 hod.
  Autobus na znamenie zastaví aj na ostatných autobusových zastávkach smerom do Martina a v Martine.

  Cestovné : 9,0 €

  Záväzné prihlášky prijíma:
  Ondrej Bače : č.t. 0918/430058, alebo e-mail.om : ondrej.bace@centrum.sk do 1.9. 2015.

  Účasť je limitovaná kapacitou autobusu.

  24.8.2015

Bližšie informácie získate od:

 • Ondrej Bače, mob. 0918/430058
 • Ivan Vaňko, mob. 0908/689660
 • Vladimír Klobučník, mob. 0908/945291