Kst Dynamo Krpeľany - Klub slovenských turistov
ak sa na ceste potkneš, je to len znak toho že kráčaš...

Obec Krpeľany Krpelany

Pohľad na obec Pohľad na obec Krpeľany
Krpelianska priehrada Krpelianska priehrada
Pohľad na obec Pohľad na obec Krpeľany

Obec Krpeľany sa nachádza v severovýchodnej časti Turčianskej kotliny, ktorá leží v lone pohorí Malá Fatra a Veľká Fatra. Od okresného mesta Martin je vzdialená asi 20 km. V obci žije okolo 1 100 obyvateľov.

Kataster obce s rozlohou 1 389 ha sa rozprestiera od výšky 409 m až po hrebeňovú časť Veľkej Fatry na kóte Kopa 1 187 m. Prvá písomná zmienka o obci sa spomína v listine panovníka Žigmunda v r. 1430.

Dominantou obce je Krpelianska priehrada postavená v r. 1957, ktorá je prvým stupňom Hornovážskej kaskády.

Obec vlastní lyžiarsky vlek / 400 m/, v areáli telovýchovnej jednoty sú ihriská. V okolí obce sú vodné plochy vhodné na kúpanie, vodné športy a rybolov. Ubytovanie je možné zabezpečiť na súkromných chatách.

Pýchou obce je folklórna skupina Tiešňavan. Z ľudových remesiel sa zachovali košikárstvo, drevorezbárstvo, výroba fujár a pod.

Krpelany