Kst Dynamo Krpeľany - Klub slovenských turistov
ak sa na ceste potkneš, je to len znak toho že kráčaš...

Výstup na Kopu /1 187 m.n.m./

Srdcovou záležitosťou klubu je organizovanie Výstupov na KOPU / 1 187 m/, ktorý sa koná tradične každý rok v poslednú májovú nedeľu/sobotu. Výstup sa organizuje v spolupráci s OcÚ Krpeľany.

Podľa propozícií výstupu bývajú vyhodnotení a odmenení:

  • najmladší účastník
  • najstarší účastník
  • najvzdialenejší účastník
  • najpočetnejša rodina

Po zostupe v areále TJ sa podáva občerstvenie a kotlíkový guľáš. V kultúrnom programe vystúpuje Country kapela „Divoké struny“ z Krpelian.

Príspevok zverejnený v týždenníku Život Turca

Klub slovenských turistov Krpeľany, v spolupráci s Obecným úradom Krpeľany, zorganizoval pre priaznivcov turistiky jubilejný 30.ročník Výstupu na KOPU /1 187 m/.

Tento výstup sa uskutočnil dňa 31.5. 2008. Poslaním tohto podujatia bolo zapojiť do turistiky ľudí všetkých vekových kategórií, celé rodiny, ale hlavne mládež.

Výstup sa konal za krásneho počasia a zúčastnilo sa na ňom okolo 400 turistov. Po zápise do kroniky klubu všetci turisti obdržali pamätné účastnícke listy.

Pri vyhodnotení predseda klubu konštatoval, že najmladším účastníkom bola Dorotka Pauková z Nitry /vek 8 mesiacov/ a naopak najstarším účastníkom bol Zolo Hraško z Martina /vek 79,5 rokov/. Najvzdialenejším účastníkom bol Jozef Hranák z Trnavy. Najviac rodinných príslušníkov mali rodiny Sajdáková, Kolníková a Vaňková z Krpelian /4-členné/. Podľa propozícií títo turisti obdržali vecné odmeny.

Po zostupe bol v športovom areále TJ Dynamo podaný kotlíkový guľáš, bryndzové halušky a občerstvenie. Návštevníci sa potešili aj bohatej tombole. O dobrú náladu sa v kultúrnom programe postarala country kapela Divoké struny z Krpelian. Večer sa uskutočnila tanečná zábava. Do tanca, až do skorých ranných hodín, hrala hudobná skupina Orientál zo Sučian.

Organizátori ďakujú všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia.

Z kroniky